ارسال اين مطلب به دوستان

(( ایران بیشتر از سایر کشور‌های خاورمیانه تحت تاثیر تبعات تغییر اقلیم ))